Kazimierz Brodzinski

Portrait of Kazimierz Brodzinski

Kazimierz Brodzinski was an important Polish Romantic poet. He was born in Krolowka, Poland on 8th March 1791 and died in Dresden, Germany on 10th October 1835 aged 44.

Major Works

“O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej” (1818) 
“O idylli pod względem moralnym” (1823)
“Wiesław” (1820) 
“Kalmora” (1820)