Jozef Kraszewski

Portrait of Jozef Ignacy Kraszewski

Jozef Ignacy Kraszewski was a prolific Polish novelist, publisher, historian, journalist, scholar and painter.  He was born in Warsaw, Poland on 28th July 1812 and died in Geneva, Switzerland on 19th March 1887 aged 74.

Major Works

“König August der Starke” (Augustus the Strong)
“Feldmarschall Flemming
“Poeta i Swiat” (The Poet and the World) (1839) 
“Mistrz Twardowski”  (Master Twardowski) (1840) 
“Chata za Wsią” (The Cottage outside the Village) (1841)
“Latarnia Czarnoksięska” (The Magic Lantern) (1843)
“Zygmuntowskie Czasy” (Sigismund’s Times) (1846)
“Budnik” (The Building), (1847)
“Stara Baśń” (An Ancient Tale) (1876)